top of page

FCI STANDARTI

Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 10:9.
Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on 1:1,5.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, erittäin toimelias, hyvin kestävä,
oppivainen ja reaktioissaan nopea. Peloton, rohkea ja epäluuloinen. Erittäin uskollinen isännälleen. Erilaisiin sääolosuhteisiin soveltuva ja monikäyttöinen.


PÄÄ on symmetrinen ja lihaksikas; muodostaa sivulta ja ylhäältä katsottuna tylpän kiilan.
Sukupuolileiman on oltava selvä.

Kallo: Sivulta ja edestä katsottuna otsa on hieman kaareutunut. Ei selvää otsauurretta. Niskakyhmy on selvästi havaittava.
Otsapenger: Kohtuullisesti erottuva.
Kirsu: Soikea ja väriltään musta.
Kuono: Kuiva, ei leveä, kuonoselkä on suora.
Huulet: Suupieltä myöten tiiviit, eivät roikkuvat. Huulten reunat ovat mustat.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja symmetriset. Hampaat, etenkin kulmahampaat ovat hyvin kehittyneet. Hammaskaavion mukaisesti 42 säännöllisesti kiinnittynyttä hammasta. Leikkaava tai tasapurenta.
Posket: Kuivat, riittävän lihaksikkaat, eivät voimakkaasti ulkonevat.
Silmät: Pienet, vinot ja meripihkan väriset. Silmäluomet ovat tiiviit.
Korvat: Pystyt, ohuet, kolmionmuotoiset ja lyhyet (pituudeltaan korkeintaan 1/6
säkäkorkeudesta). Korvan kiinnityskohdan ulkoreuna ja silmän ulkokulma ovat
samalla linjalla. Edestä katsottuna korvan kärjen kautta vedetyn pystysuoran linjan
tulee sivuta poskea.


KAULA: Kuiva ja lihaksikas, muodostaa lepoasennossa jopa 40:n kulman vaakatasoon nähden. Kaulan tulee olla niin pitkä, että kuono ulottuu vaivatta maahan.

RUNKO
Ylälinja: Kaula liittyy sulavasti runkoon; ylälinja on hieman laskeva.
Säkä: Lihaksikas ja korostunut, ylälinjan tulee kuitenkin olla sulava.
Selkä: Kiinteä ja suora.
Lanne: Lyhyt, lihaksikas, ei leveä, hieman viisto.
Lantio: Lyhyt, lihaksikas, ei leveä, hieman viisto.
Rintakehä: Symmetrinen, lihaksikas, tilava, poikkileikkaukseltaan päärynän muotoinen, kapenee kohti rintalastaa. Rintakehä ei ulotu kyynärpäiden tasolle. Rintalastan kärki ei ulotu olkanivelten etupuolelle.
Alalinja ja vatsa: Kiinteä vatsa, vatsaviiva on kohoava. Kupeet ovat hieman sisään
vetäytyneet.

HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt ja suoraan alaspäin riippuva. Koiran ollessa innostunut,
häntä yleensä nousee sirpin muotoisena.

ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat, vahvat, kuivat ja lähellä toisiaan. Etukäpälät ovat hieman ulospäin kääntyneet.
Lavat: Lapaluut ovat sijoittuneet melko eteen ja muodostavat noin 65:n kulman
vaakatasoon nähden. Lavat ovat lihaksikkaat.
Olkavarret: Voimakaslihaksiset, muodostavat lapaluun kanssa 120 - 130:n kulman.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset, selvästi
erottuvat ja vapaasti liikkuvat. Olka- ja kyynärvarsi muodostavat noin 150:n kulman.
Kyynärvarret: Pitkät, kuivat ja suorat. Kyynärvarren ja ranteen yhteispituus on
55% säkäkorkeudesta.
Ranteet: Vahvat ja joustavat.
Välikämmenet: Pitkät, muodostavat ainakin 75:n kulman alustan kanssa. Hieman
joustavat liikkeessä.
Etukäpälät: Suuret ja hieman ulospäin kääntyneet. Pitkähköt, kaareutuneet varpaat
ja vahvat, tummat kynnet. Päkiät ovat selvästi erottuvat, kimmoisat ja tummat.

TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat voimakkaat ja yhdensuuntaiset. Istuinluun kärjen
kautta vedetty pystysuora viiva kulkee kinnernivelen keskeltä. Kannukset eivät ole
toivottavat ja ne tulee poistaa.
Reidet: Pitkät ja lihaksikkaat, muodostavat lantion kanssa 80:n kulman. Lonkkanivel on vahva ja joustava.
Polvet: Vahvat ja joustavat.
Sääret: Pitkät, kuivat ja lihaksikkaat. Muodostavat noin 130:n kulman välijalan
kanssa.
Kintereet: Kuivat, vahvat ja joustavat.
Välijalat: Pitkät ja kuivat. Asennoltaan lähes pystysuorat alustaan nähden.
Takakäpälät: Pitkähköt, varpaat ovat kaareutuneet ja kynnet vahvat ja tummat.
Päkiät ovat selvästi erottuvat.

LIIKKEET: Ravi on tasapainoista, keveää ja maatavoittavaa. Raajat liikkuvat
mahdollisimman lähellä maata. Pää ja kaula ovat lähes vaakasuorassa asennossa.
Peitsaus kävellessä on rodulle ominaista.

NAHKA: Kimmoisa, tiiviisti pinnanmyötäinen, rypytön ja pigmentitön.

KARVAPEITE
Karva: Suoraa ja pinnanmyötäistä. Kesä- ja talvikarvat poikkeavat selvästi toisistaan. Talvella erittäin runsas aluskarva muodostaa peitinkarvan kanssa tiiviin, koko
rungon peittävän karvapeitteen. On tärkeää, että karvoitus peittää vatsan, reisien
sisäpinnan, kivespussin, korvien sisäpuolen ja varpaiden välit. Kaula on runsaskarvainen.
Väri: Vaihtelee kellanharmaasta hopeanharmaaseen. Vaalea maski on rodun erityispiirre. Vaaleaa karvaa on myös kaulan alapuolella ja eturinnassa. Vaaleamaskinen tummanharmaa väri on sallittu.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset vähintään 65 cm ja nartut vähintään 60 cm.
Paino: Urokset vähintään 26 kg ja nartut vähintään 20 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• raskas tai kevyt pää, litteä otsa
• kahden P1:n tai molempien P3:n puuttuminen ei ole virhe, kuitenkin kahden
P1:n ja yhden M3:n tai molempien M3:n ja yhden P1:n puuttuminen on virhe
• tummanruskeat, mustat tai keskenään eriväriset silmät
• paksut sekä alas tai ylös kiinnittyneet korvat
• levossa korkea-asentoinen, seistessä matala-asentoinen kaula
• matala säkä, epätyypillinen ylälinja, pitkä lantio
• pitkä, alas kiinnittynyt ja virheasentoinen häntä
• liikaa tai liian vähän kulmautunut etuosa, painuneet ranteet
• liikaa tai liian vähän kulmautunut takaosa, riittämättömät lihakset
• heikosti havaittava maski
• lyhyet ja keinuvat liikkeet

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• virheelliset mittasuhteet
• käytöshäiriöt ja luonneviat
• epätyypillinen pää
• hammaspuutokset (lukuun ottamatta kahden P1:n ja M3:n puuttumista, kts.
virheet), epäsäännöllinen purenta
• epätyypillinen silmien muoto ja asento
• epätyypillisesti kiinnittyneet tai muodoltaan epätyypilliset korvat
• löysä kaulanahka
• voimakkaasti luisu lantio
• epätyypillinen rintakehä
• epätyypillinen hännän kiinnityskohta ja asento
• virheellinen tai epätyypillinen eturaajojen asento
• harittava ja epätyypillinen karvapeite
• muut kuin rotumääritelmässä mainitut värit
• veltot nivelsiteet
• epätyypilliset liikkeet.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan

rodunomaisia koiria.

bottom of page